Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi

Kematangan II

RTP dan Register Risiko disusun secara komprehensif sesuai cascading Renstra

Risiko berisiko tinggi telah dinilai level risiko sesuai juknis dimuat dalam Register Risiko

Dibuktikan dengan kelengkapan deks/fgd